Seu Electrònica

Validar document

Comprovi la validesa de la signatura electrònica d'un document emès per aquest organisme


Qualsevol persona física o jurídica que hagi rebut una còpia en paper d'un document electrònic produït per aquesta Administració pot comprovar la validesa i autenticitat del mateix a través d'aquest formulari.
Per a això no té més que introduir el Codi Segur de Verificació (CSV) que podrà trobar en el marge dret del document i podrà accedir al document electrònic original.
Una vegada que accedeixi al document electrònic original podrà acarar el contingut del mateix i verificar l'autenticitat de les seves signatures.